Το πρόγραμμα αγώνων της Ακαδημίας για το Σαββατοκύριακο 26-27/1