Το πρόγραμμα των αγώνων της Ακαδημίας για 9-10 Φεβρουαρίου